Privacybeleid

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is een onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel van het zijn van een reisbemiddelaar. Dit privacybeleid legt uit hoe Easy Riders Vietnam klantgegevens verzamelt, gebruikt en in welke situaties en aan wie de gegevens worden verstrekt. 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle soorten gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon. Onder een identificeerbare persoon wordt verstaan een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van een bepaalde persoon.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we en waarom?

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor verschillende doeleinden in relatie tot uw positie als klant en de werking van Easy Riders Vietnam. De verzamelde gegevens kunnen variëren, maar over het algemeen zullen het gegevens zijn met betrekking tot klantenadministratie, direct marketing en gegevens met betrekking tot de rechten en plichten van Easy Riders Vietnam. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens van uw kant, kan betekenen dat Easy Riders Vietnam niet in staat is om aan haar verplichtingen ten opzichte van u als klant te voldoen.

Easy Riders Vietnam verzamelt en verwerkt alleen reguliere persoonlijke gegevens. In specifieke gevallen van het boeken van een tour kan het voor ons noodzakelijk zijn om in beperkte mate gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld informatie over speciale maaltijden, hulp bij speciale behoeften tijdens uw reis, uw reisroute), maar alleen wanneer het nodig is voor het boeken van de reis en hulp die u nodig heeft. 

De informatie die aan Easy Riders Vietnam wordt verstrekt bij het boeken van een reis, online via de webpagina, inclusief contactgegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), informatie die u verstrekt over speciale voorkeuren tijdens uw reis (bijv. informatie over dieetbeperkingen, reisroute), informatie over uw lengte en gewicht (voor veiligheidsuitrusting), informatie over uw marketing- en communicatievoorkeuren, samen met informatie die u aan Easy Riders Vietnam hebt gegeven als u contact met ons opneemt met vragen, om een probleem te melden of wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot uw klantrelatie.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Easy Riders Vietnam verwerkt uw persoonlijke gegevens om de onderstaande doeleinden te bereiken. Niet alle doeleinden, categorieën van informatie, ontvangers van informatie en soorten procedures zijn op u van toepassing.

Easy Riders Vietnam verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is voor u als klant of in overeenstemming met de bestaande wetgeving.

  • Klantenadministratie: Easy Riders Vietnam verwerkt uw persoonlijke gegevens bij het aangaan en beheren van uw klantrelatie met Easy Riders Vietnam, als onderdeel van de bedrijfsvoering van ons bedrijf, inclusief het boeken van reizen, het bijhouden van onze klantenregisters, facturering, marketing, statistieken, et cetera. Alle statistieken en analyses worden in geanonimiseerde vorm samengesteld en bevatten dus geen informatie, die direct naar u als persoon terug kan leiden.
  • Naleving van de geldende wet- en regelgeving: Easy Riders Vietnam verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving waaraan Easy Riders Vietnam onderworpen is met betrekking tot de bedrijfsvoering of voor het indienen van verschillende aansprakelijkheids- en openbaarmakingsvereisten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Easy Riders Vietnam zal informatie die we van u verzamelen bewaren als we een doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen, bijvoorbeeld om u te voorzien van onze diensten of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Easy Riders Vietnam verwerkt uw informatie in wezen op de volgende gronden: (1) Het aangaan en nakomen van contractuele overeenkomsten met Easy Riders Vietnam (bijv. klantenadministratie), (2) Het nakomen van wettelijke verplichtingen waaraan Easy Riders Vietnam moet voldoen (bijv. facturatie & bedrijfsadministratie). 

Delen van persoonsgegevens

Easy Riders Vietnam geeft alleen gegevens vrij voor zover dat nodig is voor de werking van ons bedrijf. Vanwege de aard van Easy Riders Vietnam’s zaken, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU / EER wanneer u een tour bij ons boekt. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, moeten wij gebruik maken van partners in Vietnam. Easy Riders Vietnam geeft bij het boeken van een tour persoonlijke gegevens door aan de volgende ontvangers:

  • Touroperator: Easy Riders Vietnam geeft persoonlijke gegevens door aan touroperators. Voor het doel van het organiseren van uw tour, zullen we informatie verstrekken over de voornaam, achternaam, grootte van de groep, ophaallocatie, datum en duur van de tour, bestemming, e-mail adres, telefoonnummer en speciale verzoeken tijdens de tour.

Gegevensintegriteit en -beveiliging

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de opslag nodig is om te voldoen aan nationale wettelijke eisen, waaronder wettelijke bewaartermijnen in verband met de boekhouding.

Het is het beleid van Easy Riders Vietnam om persoonsgegevens te beschermen door het nemen van adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Wanneer uw persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een veilige manier worden verwijderd.

Uw rechten

U hebt recht op toegang tot alle persoonlijke gegevens die we hebben geregistreerd en gebruiken, informatie over waar ze vandaan komen en waarvoor we ze gebruiken. U kunt informatie krijgen over hoe lang wij uw gegevens opslaan, wie gegevens over u ontvangt en in hoeverre wij gegevens in Nederland en in het buitenland openbaar maken.

Als u recht heeft op het wissen van de gegevens die wij over u hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken het gebruik van deze gegevens te beperken tot de opslag ervan. Als wij de gegevens die wij over u hebben geregistreerd alleen moeten gebruiken om een wettelijke aanspraak te maken, kunt u ook eisen dat het overige gebruik van deze gegevens wordt beperkt tot opslag. Wij kunnen echter het recht hebben om de gegevens op een andere manier te gebruiken om een wettelijke aanspraak te maken of als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Als u een of meer van uw rechten wilt claimen, neem dan contact met ons op via privacy[a]easyridersvietnam.org. Uw verzoek zal worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming die momenteel van kracht is.